Blacklist as a Service BV vindt het van essentieel belang dat de ICT-systemen van Blacklist as a Service BV / ISPBlacklist veilig zijn en streeft het een hoge beveiliging daarvan na. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt.

Kwetsbaarheden in ICT-systemen van Blacklist as a Service BV

Indien u een zwakke plek in één van de ICT-systemen van Blacklist as a Service BV heeft gevonden, hoort Blacklist as a Service BV dit graag van u. Zo kan Blacklist as a Service BV zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen. Om op een verantwoorde manier om te kunnen gaan met gevonden kwetsbaarheden in de ICT-systemen, zijn er afspraken. Hieraan mag u Blacklist as a Service BV houden wanneer u een zwakke plek aantreft in een van de systemen.

Blacklist as a Service BV vraagt u:

 • Uw bevindingen te mailen naar disclosure@blacklistasaservice.com.
 • Voldoende informatie geven om het probleem te reproduceren zodat Blacklist as a Service BV het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat Blacklist as a Service BV met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een email adres of telefoonnummer achter.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

 
Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

 

Wat u mag verwachten:

 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van Blacklist as a Service BV aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal Blacklist as a Service BV geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • Blacklist as a Service BV behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens, niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • In onderling overleg kan Blacklist as a Service BV, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Blacklist as a Service BV stuurt u binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Blacklist as a Service BV reageert binnen drie werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Blacklist as a Service BV houdt de melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Blacklist as a Service BV lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.
 • Blacklist as a Service BV biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van een T-shirt tot maximaal een bedrag van 100 euro aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor Blacklist as a Service BV nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.