De volgende partijen ondersteunen ISP Blacklist financiëel:

 

SIDNlogo_woordmerk

ecp

 

De volgende partijen stellen een ISP Blacklist node beschikbaar:

De volgende partijen ondersteunen het belang van ISP Blacklist:

ispconnect

 

De volgende partij sponsort de SSL-certificaten:
ictrecht

De volgende partij sponsorde de verzending van onze nieuwjaarsgroet:
postbode.nu

De volgende partijen werken mee aan de realisatie:

ictrecht

 

ISP Blacklist is aangesloten bij / werkt samen met de volgende organisaties

ISPCG-300x86

 

Overige donateurs:

(in opbouw)

 

De volgende organisaties gebruiken de ISP Blacklist reeds actief:

(de isp blacklist is nog in ontwikkeling)

 

Partners van de blacklist hebben géén inspraak in de ontwikkeling/bedrijfsvoering en/of toegang tot (klant)data.

 

Staat uw organisatie ook achter dit project? Mail ons op partners@ispblacklist.com om verdere afspraken te maken!