Rapport binnen, volgende stap

ICTRecht heeft afgelopen week het eerste (concept)rapport toegestuurd met daarin de instructies voor de verdere benadering van het privacyvraagstuk.

Protocol

Het advies van ICTRecht luidt dat het, gelet op het feit dat de encryptiehandelingen bij ons herhaalbaar zijn, erop lijkt dat we daadwerkelijk onder de privacywetgeving vallen. Een kleine tegenslag, maar niets wat we niet kunnen oplossen. De extra stap die nu genomen moet worden, is het opstellen van een protocol voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit protocol moet gespecificeerd staan wat we doen aan privacy, waarom de blacklist belangrijker is dan (een deel van) de privacy van de mensen die erop staan en aan welke regels de gebruikers van de lijst zich moeten houden.

… en het opschrijven van deze informatie waren we, gelet op onze transparantie, toch al van plan.